Mám uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotní péče s těmito zdravotními pojišťovnami (t.j. pojištěnci těchto pojišťoven mají oční lékařskou péči v mé ambulanci zdarma):

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211)