MUDr. Igor Vícha, Ph.D.

Vystudoval všeobecné lékařství na Masarykově univerzitě v Brně. Po složení dvou atestací z očního lékařství dlouho pracoval na Oční klinice Fakultní nemocnice Brno jako vedoucí lékař, oční chirurg a vysokoškolský pedagog.

Jako lektor Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů se dlouhodobě věnuje celoživotnímu vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Ministerstvo školství jej jmenovalo zkoušejícím pro obor očního lékařství.

V letech 2005-2018 se podílel na mezinárodním výzkumu nových postupů při léčbě závažných očních onemocnění. Spolupracoval s výzkumnými centry v USA, Velké Británii, Německu, Švýcarsku a Francii.

Během celé své profesní dráhy se snaží vysvětlovat problematiku očních onemocnění široké veřejnosti. Pořádá veřejné přednášky o očních onemocněních a pro řadu časopisů napsal různé populárně-naučné a vzdělávací články. Je také vedoucím autorského kolektivu učebnice očních operací.

V roce 2012 vybudoval oční ordinaci ve Frýdštejně, kde se kromě běžné péče o pacienty zabývá léčbou nejzávažnějších očních onemocnění, která vedou ke slepotě.

Po čtyřech letech činnosti se oční ordinace na Frýdštejně stala absolutním vítězem ankety "Ordinace roku České republiky 2016".