MUDr. Igor Vícha, Ph.D.

Vystudoval všeobecné lékařství na Masarykově univerzitě v Brně. Po složení dvou atestací z očního lékařství dlouho pracoval na Oční klinice Fakultní nemocnice Brno jako vedoucí lékař, oční chirurg a vysokoškolský pedagog.

Jako lektor Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů se dlouhodobě věnuje celoživotnímu vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Ministerstvo školství jej jmenovalo zkoušejícím pro obor očního lékařství.

Od roku 2005 se podílí na mezinárodním výzkumu nových postupů při léčbě závažných očních onemocnění. Spolupracuje především s výzkumnými centry v USA, Velké Británii, Německu, Švýcarsku a Francii. Od roku 2011 působí jako národní koordinátor několika výzkumných projektů.

Během celé své profesní dráhy se věnuje vysvětlování problematiky očních onemocnění široké veřejnosti. Pořádá veřejné přednášky o očních onemocněních a pro řadu časopisů napsal různé populárně-naučné a vzdělávací články. Je také vedoucím autorského kolektivu učebnice očních operací, vydané v roce 2012.

V roce 2012 vybudoval oční ordinaci ve Frýdštejně, kde se kromě běžné péče o pacienty věnuje problematice léčby nejzávažnějších očních onemocnění, která vedou ke slepotě.

Po čtyřech letech činnosti se oční ordinace na Frýdštejně stala absolutním vítězem ankety Zdravotního registru ČR a obdržela titul "Ordinace roku České republiky".