Pro vyšetřování dětí máme k dispozici speciální přístroje, z nichž některé umožňují šetrné vyšetření dítěte bezkontaktním způsobem, aniž bychom se ho museli jakkoliv dotýkat. Tím pádem se mnohdy daří vyšetřit i bojácné a nespolupracující malé děti.

Z důvodu naplnění kapacity dětské ordinace pro předškolní děti bohužel nepřijímáme do péče žádné nové předškoláky.


O volných kapacitách jiných zdravotnických zařízení by Vás měla informovat Vaše zdravotní pojišťovna.