Od 1.1.2018 nepřijímáme do péče žádné nové pacienty !!!

01.01.2018 07:21

Z důvodu naplnění kapacity naší ordinace od 1.1.2018 NEPŘIJÍMÁME ŽÁDNÉ NOVÉ PACIENTY (dospělé ani děti).

Nové pacienty, kteří se objednávali na vyšetření v roce 2017 a dostali termín návštěvy v roce 2018 samozřejmě do péče přijmeme.

Pokud nemůžete sehnat očního lékaře, je třeba se obrátit na Vaši zdravotní pojišťovnu, která je povinna Vám jej zajistit.

V roce 2016 jsme v naší ordinaci léčili 2783 pacientů a v roce 2017 neuvěřitelných 4519 pacientů (tzv. unikátně ošetřených pojištěnců), což je meziroční nárůst o 62.4  % !!!

Toto opatření naší ordinace je v souladu s § 48 odst. a) Zákona o zdravotních službách: "Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a
věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým".