DOVOLENÁ do 22.7.2024 (včetně)

14.06.2024 07:45

Vážení pacienti, 

do 22.7.2024 (včetně) budou všichni zaměstnanci naší ordinace čerpat zákoníkem práce stanovenou dovolenou. Všichni máme děti a chceme s nimi strávit alespoň část školních prázdnin. Ordinace bude zcela mimo provoz a nebudeme moci vyřizovat ani žádné telefony, ani e-maily. V případě naprosto neodkladných potíží (úraz oka, prudký zánět, náhlá ztráta vidění)  funguje nepřetržitá pohotovostní služba v Krajské nemocnici v Liberci. S drobnými potížemi Vám pomůže také Váš praktický lékař anebo každá lékárna. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hezké léto.